Giá gạo Thái Lan tiếp tục giảm về cuối tuần, Giá NL/TP IR 504 xu hướng tăng lại, Giá Nếp bất ngờ giảm
 

Giá gạo Thái Lan tiếp tục giảm về cuối tuần, Giá NL/TP IR 504 xu hướng tăng lại, Giá Nếp bất ngờ giảm

Giá gạo Thái Lan tiếp tục giảm xuống mức mới 375 cho gạo 5, vụ mùa 2016/17

Nếp giá giảm, có doanh nghiệp bán nếp Long An ở mức 420 USD/tấn, FOB, cont

Nguồn cung từ thu hoạch đang tăng lên, chủ yếu OM5451

Giá gạo NL IR50404 tuần này xu hướng tăng lại sau thời gian giảm mạnh vào tuần trước, trong tuần giá dao động trong khoảng 7,050-7,150 đồng/kg, tại kho, ngày cuối tuần tăng lên mức 7,100-7,120 đồng/kg, tại kho (so với mức 7,000 – 7,100 cuối tuần trước), tuy nhiên cũng có một số kho mua được gạo NL IR50404 chất lượng thấp ở mức 6,900 đồng/kg