Giá gạo Thái Lan tiếp tục giảm, Giá NL/TP IR50404 tăng về cuối tuần

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo Thái Lan tiếp tục giảm, Giá NL/TP IR50404 tăng về cuối tuần

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo