Giá gạo Thái Lan tiếp tục giảm, Giá NL/TP IR50404 tăng về cuối tuần

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo Thái Lan tiếp tục giảm, Giá NL/TP IR50404 tăng về cuối tuần

Giá gạo trắng xu hướng tăng, nhu cầu gạo chợ nhiều, kho xuất khẩu ngưng mua. Cuối tuần giá OM5451 tăng mạnh do nhu cầu thương mại Philippines

Nếp giao dịch tiếp tục tiếp tục sôi động, giá chững lại.

Thị trường phụ phẩm tăng nóng: Mức giá tiếp tục tăng mạnh, sức mua giảm, nhiều nhà máy TACN ngưng mua vào

TIN ĐỒN: Tàu Iraq vào ăn hàng, và tàu MV. MARINE PRINCE sẽ vào lấy hàng gạo Jasmine

Giá chào xuất khẩu gạo 5 và 25 của Thái Lan tiếp tục giảm.

Tin tham khảo