Giá gạo Thái Lan tăng nhẹ so với cuối tuần trước, Giá NL/TP IR50404 tăng về cuối tuần, OM5451 hút hàng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo Thái Lan tăng nhẹ so với cuối tuần trước, Giá NL/TP IR50404 tăng về cuối tuần, OM5451 hút hàng

Giá gạo Thái tăng vào cuối tuần lên mức 390 USD/tấn, FOB, hàng tàu cho gạo 5% tấm

Giá Việt Nam tăng sau nghỉ tết

Tin đồn: Tàu rục rịch vào ăn hàng: Đi Cuba, Iraq, Syria

Các kho chạy hàng gạo giao tàu Iraq đè giá mua Đài Thơm 8 xuống do thấy nguồn về nhiều.

Giá gạo trắng tiếp tục tăng so với tuần trước lên mức 7350-7450 đồng/kg. Giá NL/TP OM5451 NHẢY VỌT, các kho nhu cầu mua nhiều NL OM5451 làm hàng nội địa và đóng cont đi Bắc.

Mức chào giá gạo 5% tấm, FOB, hàng tàu giảm nhẹ so với tuần trước ở mức 385-393 USD/tấn.

Nếp Long An chững giá ở mức 10,500-10,600 gạo mới, gạo vụ Hè Thu đã cạn, giao dịch ảm đạm trở lại.

Tin tham khảo