Giá gạo Thái Lan tăng mạnh so với cuối tuần trước, Giá NL/TP IR50404 và OM5451 tiếp tục tăng mạnh

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo Thái Lan tăng mạnh so với cuối tuần trước, Giá NL/TP IR50404 và OM5451 tiếp tục tăng mạnh

Các kho xuất khẩu chạy hàng gạo giao tàu Iraq tiếp tục đè giá mua Đài Thơm 8 nhưng cuối tuần giá đã tăng trở lại.

Giá gạo trắng tiếp tục tăng so với tuần trước lên mức 7600-7700 đồng/kg. Giá NL/TP OM5451 tiếp tục tăng mạnh, các kho nhu cầu mua nhiều NL OM5451 làm hàng nội địa và đóng cont đi Bắc.

Mức chào giá gạo 5% tấm, FOB, hàng tàu ổn định so với tuần trước ở mức 385-393 USD/tấn. Giá giao hàng tháng 2-3/2018 thấp hơn.

Nếp Long An giá chào tăng vọt vào cuôi tuần ở mức 10,800-10,900 gạo mới do thông tin Indonesia vào xem hàng

Tin tham khảo