Giá gạo Thái Lan ổn định so với cuối tuần trước, Giá NL/TP IR50404 tiếp tục giảm nhẹ, Tấm 1 hút hàng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo Thái Lan ổn định so với cuối tuần trước, Giá NL/TP IR50404 tiếp tục giảm nhẹ, Tấm 1 hút hàng

Bangladesh xác nhận ký mua 200 ngàn tấn gạo từ Miến Điện

Giá gạo Thái xấp xỉ mức cuối tuần trước là 387 USD/tấn, FOB, hàng tàu cho gạo 5% tấm

Tháng 1/2018 Trung Quốc giảm thuế nhập khẩu Nếp

Giá gạo trắng giảm về cuối tuần xuống mức 7200-7250 đồng/kg, các kho mua nhiều NL OM5451 và Sóc làm hàng nội địa và đi Bắc. Tấm 1 hút hàng, giá tăng vào cuối tuần

Mức chào giá gạo 5% tấm, FOB, hàng tàu giảm nhẹ so với tuần trước ở mức 387-390 USD/tấn.

Nếp Long An tăng giá mạnh theo thông tin Trung Quốc giảm thuế nhập khẩu nếp

Tin tham khảo