Giá gạo Thái Lan ổn định so với cuối tuần trước, Giá NL/TP IR50404 tăng nhẹ vào cuối tuần, OM5451 hút hàng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo Thái Lan ổn định so với cuối tuần trước, Giá NL/TP IR50404 tăng nhẹ vào cuối tuần, OM5451 hút hàng

Giá gạo Thái xấp xỉ mức cuối tuần trước là 387 USD/tấn, FOB, hàng tàu cho gạo 5% tấm

Tàu Iraq ăn hàng tiến độ chậm lại

Giá gạo trắng tăng nhẹ so với tuần trước lên mức 7250-7350 đồng/kg, các kho mua nhiều NL OM5451 và Sóc làm hàng nội địa và đóng cont đi Bắc. OM5451 tăng giá vào cuối tuần.

Mức chào giá gạo 5% tấm, FOB, hàng tàu ổn định so với tuần trước ở mức 387-395 USD/tấn.

Nếp Long An chững giá ở mức 10,500-10,600 gạo mới, giá cao chưa gút được hợp đồng

Tin tham khảo