Giá gạo Thái Lan giảm vào cuối tuần, Giá NL/TP IR50404 tăng nhẹ về cuối tuần, Bangladesh mua 150 ngàn tấn gạo đồ của Ấn Độ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo Thái Lan giảm vào cuối tuần, Giá NL/TP IR50404 tăng nhẹ về cuối tuần, Bangladesh mua 150 ngàn tấn gạo đồ của Ấn Độ

Giá gạo Thái cuối tuần giảm xuống mức 392 USD/tấn, FOB, hàng tàu cho gạo 5% tấm

Giá gạo trắng tăng vào cuối tuần lên mức 7250-7400 đồng/kg cho gạo NL IR50404, thương lái găm hàng lại đợi giá lên nữa

Giao dịch xuất khẩu gạo trắng tiếp tục ảm đạm, mức chào giá gạo 5% tấm, FOB, hàng tàu ở mức 385-390 USD/tấn.

Nếp Long An giá ổn định, khách Trung Quốc không mua cao hơn giá 450, FOB, cont

Bangladesh mua 150 ngàn tấn gạo đồ của Ấn Độ

Tin tham khảo