Giá gạo Thái Lan giảm vào cuối tuần, Giá NL/TP IR50404 tăng nhẹ về cuối tuần, Bangladesh mua 150 ngàn tấn gạo đồ của Ấn Độ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo Thái Lan giảm vào cuối tuần, Giá NL/TP IR50404 tăng nhẹ về cuối tuần, Bangladesh mua 150 ngàn tấn gạo đồ của Ấn Độ

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.