Giá gạo Thái Lan giảm so với cuối tuần trước, Giá NL/TP IR50404 giảm nhẹ liên tục, Hàn Quốc mời thầu 75 ngàn tấn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo Thái Lan giảm so với cuối tuần trước, Giá NL/TP IR50404 giảm nhẹ liên tục, Hàn Quốc mời thầu 75 ngàn tấn

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.