Giá gạo Thái Lan giảm so với cuối tuần trước, Giá NL/TP IR50404 giảm nhẹ liên tục, Hàn Quốc mời thầu 75 ngàn tấn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo Thái Lan giảm so với cuối tuần trước, Giá NL/TP IR50404 giảm nhẹ liên tục, Hàn Quốc mời thầu 75 ngàn tấn

Giá gạo Thái giảm so với tuần trước xuống mức 388 USD/tấn, FOB, hàng tàu cho gạo 5% tấm

Hàn Quốc mời thầu 75 ngàn tấn

Giá gạo trắng giảm về cuối tuần lên mức 7250-7350 đồng/kg, các kho mua nhiều IR50404 và OM5451

Nếp Long An tiếp tục chững giá, gạo Đài Thơm 8 và Nàng Hoa hút hàng

Tin tham khảo