Giá gạo tại Sa Đéc ngày 27/3 ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo tại Sa Đéc ngày 27/3 ổn định

Giá gạo ổn định, nguồn gạo ít, giao dịch trầm lắng. TP IR 504 Lấp Vò: 7300 tại kho.

Tin tham khảo