Giá gạo tại chợ Bà Đắc ngày 28/2 ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo tại chợ Bà Đắc ngày 28/2 ổn định

Tại Chợ Bà Đắc, giá gạo nguyên liệu và thành phẩm ổn định, giá gạo nguyên liệu OM 5451 tại Chợ Bà Đắc ở mức 8,700 đồng/kg, tại kho, giá gạo thành phẩm OM 5451 loại đẹp ở mức 10,100-10,200 đồng/kg, tại kho. Giá gạo thành phẩm OM 6976 ở mức 9,300 đồng/kg, tại kho.

Tin tham khảo