Giá gạo tại Chợ Bà Đắc ngày 27/2 tăng nhẹ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo tại Chợ Bà Đắc ngày 27/2 tăng nhẹ

Tại Chợ Bà Đắc, giá gạo nguyên liệu và thành phẩm tiếp tục tăng nhẹ, giá gạo nguyên liệu OM 5451 tại Chợ Bà Đắc ở mức 8700 đồng/kg, tại kho, giá gạo thành phẩm OM 5451 loại đẹp ở mức 10100-10200 đồng/kg, tại kho. Giá gạo thành phẩm OM 6976 ở mức 9300 đồng/kg, tại kho.

Tin tham khảo