Giá gạo NL OM5451 tại Sa Đéc ngày 24/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo NL OM5451 tại Sa Đéc ngày 24/04/2018

Kho Sa Đéc mua gạo NL OM5451 giá 9,000 - 9,100 đ/kg tới kho. Hình ảnh Agromonitor nhận được lúc 7h ngày 24/4