Giá gạo NL 6976 tại Kiên Giang ngày 29/06/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo NL 6976 tại Kiên Giang ngày 29/06/2017

Giá gạo NL 6976 tại kho ở Kiên Giang ổn định

Chủng loại

29/06/2017

+/-

NL 6976

7,700-7750

0

Tin tham khảo