Giá gạo NL 504 tại Kiên Giang ngày 28/06/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo NL 504 tại Kiên Giang ngày 28/06/2017

Giá gạo NL 504 tại kho ở Kiên Giang giảm nhẹ

Chủng loại

28/06/2017

+/-

NL 504

7,050-7100

-50

Tin tham khảo