Giá gạo NL 504 tại Kiên Giang ngày 27/06/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo NL 504 tại Kiên Giang ngày 27/06/2017

Giá gạo NL 504 tại kho ở Kiên Giang ổn định

Chủng loại

27/06/2017

+/-

NL 504

7,100-7150

0

Tin tham khảo