Giá gạo NL 504 tại Cần Thơ ngày 26/06/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo NL 504 tại Cần Thơ ngày 26/06/2017

Giá gạo NL 504 tại kho ở Cần Thơ ổn định

Chủng loại

26/06/2017

+/-

NL 504

7150

0

Tin tham khảo