Giá gạo nguyên liệu tại Sa Đéc ngày 28/2 ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo nguyên liệu tại Sa Đéc ngày 28/2 ổn định

Tại Sa Đéc, giá gạo nguyên liệu ổn định, chủ yếu các kho gạo chợ thu mua. Giá gạo nguyên liệu IR 50404 Việt / IR 50404 Miên/ OM 5451 ở mức 6,900-7,000/ 7,200-7,300/ 8,500-8,600 đồng/kg, tại kho. Giá gạo thành phẩm IR 504 ở mức 7,950 đồng/kg, cập mạn.

Tin tham khảo