Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 31/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 31/01/2018

Giá gạo nguyên liệu tại Sa Đéc ổn định

Chủng loại

Ghi chú

31/01/2018

+/-

Gạo NL OM 6976Sa Đéc

Tại kho

8,700-8,800 0

Tin tham khảo