Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 28/08/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 28/08/2017

Giá gạo nguyên liệu tại Sa Đéc ổ định

Chủng loại

Ghi chú

28/08/2017

+/-

Gạo NL OM 6976Sa Đéc

Tại kho

7,100-7,150

0

Tin tham khảo