Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 28/07/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 28/07/2017

Giá gạo nguyên liệu tại Sa Đéc ổn định

Chủng loại

Ghi chú

28/07/2017

+/-

Gạo NL OM 6976Sa Đéc

Tại kho

7,400-7,500

0

Tin tham khảo