Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 28/06/2018
 

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 28/06/2018

Giá gạo nguyên liệu OM 6979 tại Sa Đéc giảm

Chủng loại

Ghi chú

28/06/2018

+/-

Gạo NL OM 6976 – Sa Đéc

Tại kho

8,300

-25

Tin tham khảo