Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 26/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 26/10/2017

Giá gạo nguyên liệu tại Sa Đéc tăng

Chủng loại

Ghi chú

26/10/2017

+/-

Gạo NL OM 6976Sa Đéc

Tại kho

7,950-8,000 +25

Tin tham khảo