Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 26/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 26/04/2018

Giá gạo nguyên liệu OM 6979 tại Sa Đéc tăng

Chủng loại

Ghi chú

26/04/2018

+/-

Gạo NL OM 6976 – Sa Đéc

Tại kho

8,200

100

Tin tham khảo