Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 25/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 25/01/2018

Giá gạo nguyên liệu tại Sa Đéc tăng

Chủng loại

Ghi chú

25/01/2018

+/-

Gạo NL OM 6976Sa Đéc

Tại kho

8,700-8,800 +100

Tin tham khảo