Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 21/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 21/04/2018

Giá gạo nguyên liệu tại Sa Đéc tăng

Chủng loại

Ghi chú

21/04/2018

+/-

Gạo NL OM 6976 – Sa Đéc

Tại kho

8,150-8,200

50

Tin tham khảo