Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 20/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 20/04/2018

Giá gạo nguyên liệu tại Sa Đéc tăng

Chủng loại

Ghi chú

20/04/2018

+/-

Gạo NL OM 6976 – Sa Đéc

Tại kho

8,100-8,150

125

Tin tham khảo