Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 01/06/2018
 

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 01/06/2018

Giá gạo nguyên liệu OM 6979 tại Sa Đéc ổn định

Chủng loại

Ghi chú

01/06/2018

+/-

Gạo NL OM 6976 – Sa Đéc

Tại kho

8,600-8,700

0

Tin tham khảo