Giá gạo nguyên liệu IR 50404 HT tại Sa Đéc ngày 17/8/2019
 

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 HT tại Sa Đéc ngày 17/8/2019

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 HT tại Sa Đéc ổn định

Chủng loại

Ghi chú

17/8/2019

+/-

Gạo NL IR 50404

Tại kho

6,100-6,200

0

Tin tham khảo