Giá gạo nguyên liệu IR 504 và OM 5451 tại Sa Đéc ngày 23/2 tăng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo nguyên liệu IR 504 và OM 5451 tại Sa Đéc ngày 23/2 tăng

Tại Sa Đéc, giá gạo nguyên liệu IR 504 và OM 5451 tăng, nguồn gạo về ít. Giá gạo nguyên liệu IR 50404 Việt / IR 50404 Miên/ OM 5451 ở mức 6,800-6,850/ 7,000-7,050/ 8,300-8,500 đồng/kg, tại kho. Giá gạo thành phẩm IR 504 ở mức 7,750 đồng/kg, cập mạn.

Tin tham khảo