Giá gạo nguyên liệu IR 504 tại Sa Đéc sáng 31/3 ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo nguyên liệu IR 504 tại Sa Đéc sáng 31/3 ổn định

Tại Sa Đéc, giá gạo NL IR 504 ổn định. Giá gạo NL IR 504 ở mức 6,400-6,450 tại kho

Tin tham khảo