Giá gạo nguyên liệu IR 504 tại Sa Đéc sáng 29/3 giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo nguyên liệu IR 504 tại Sa Đéc sáng 29/3 giảm

Tại Sa Đéc, giá gạo NL IR 504 giảm. Giá gạo NL IR 504 ở mức 6,400-6,450 tại kho

Tin tham khảo