Giá gạo nguyên liệu IR 504 tại Sa Đéc sáng 28/3 giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo nguyên liệu IR 504 tại Sa Đéc sáng 28/3 giảm

Tại Sa Đéc, giá gạo NL IR 504 giảm. Giá gạo NL IR 504 ở mức 6,450-6,550 tại kho

Tin tham khảo