Giá gạo nguyên liệu IR 504 tại Sa Đéc ngày 27/2 xu hướng tăng nhẹ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo nguyên liệu IR 504 tại Sa Đéc ngày 27/2 xu hướng tăng nhẹ

Tại Sa Đéc, giá gạo nguyên liệu IR 504 xu hướng tăng nhẹ. Giá gạo nguyên liệu IR 50404 Việt / IR 50404 Miên/ OM 5451 ở mức 6,800-6,900/ 7,100-7,150/ 8,400 đồng/kg, tại kho, giá gạo NL OM 5451 loại đẹp ở mức 8,400-8,500 đồng/kg, tại kho. Giá gạo thành phẩm IR 504 ở mức 7,750 đồng/kg, cập mạn.

Tin tham khảo