Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 30/06/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 30/06/2017

Giá gạo nguyên liệu tại Sa Đéc giảm

Chủng loại

Ghi chú

30/06/2017

+/-

Gạo NL IR 50404 – Sa Đéc

Tại kho

7,100

50

Tin tham khảo