Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 29/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 29/01/2018

Giá gạo nguyên liệu tại Sa Đéc giảm

Chủng loại

Ghi chú

29/01/2018

+/-

Gạo NL IR 50404 – Sa Đéc

Tại kho

8,100-8,200 0

Tin tham khảo