Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 27/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 27/04/2018

Giá gạo nguyên liệu IR 504 tại Sa Đéc tăng

Chủng loại

Ghi chú

27/04/2018

+/-

Gạo NL IR 50404 – Sa Đéc

Tại kho

8,000-8,100

25

Tin tham khảo