Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 27/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 27/01/2018

Giá gạo nguyên liệu tại Sa Đéc giamr

Chủng loại

Ghi chú

27/01/2018

+/-

Gạo NL IR 50404 – Sa Đéc

Tại kho

8,300-8,350 0

Tin tham khảo