Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 26/06/2018
 

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 26/06/2018

Giá gạo nguyên liệu IR 504 vụ Hè Thu tại Sa Đéc giảm

Chủng loại

Ghi chú

26/06/2018

+/-

Gạo NL IR 50404 – Sa Đéc

Tại kho

8,300-8,350

-15

Tin tham khảo