Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 25/09/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 25/09/2017

Giá gạo nguyên liệu tại Sa Đéc tăng

Chủng loại

Ghi chú

25/9/2017

+/-

Gạo NL IR 50404 – Sa Đéc

Tại kho

7,100-7,200 +50

Tin tham khảo