Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 23/12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 23/12/2017

Giá gạo nguyên liệu tại Sa Đéc ổn định

Chủng loại

Ghi chú

23/12/2017

+/-

Gạo NL IR 50404 – Sa Đéc

Tại kho

7,200-7,300 0

Tin tham khảo