Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 23/06/2018
 

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 23/06/2018

Giá gạo nguyên liệu IR 504 vụ Hè Thu tại Sa Đéc tăng

Chủng loại

Ghi chú

23/06/2018

+/-

Gạo NL IR 50404 – Sa Đéc

Tại kho

8,370-8,400

10

Tin tham khảo