Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 12/02/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 12/02/2018

Giá gạo nguyên liệu tại Sa Đéc ổn định

Chủng loại

Ghi chú

12/02/2018

+/-

Gạo NL IR 50404 – Sa Đéc

Tại kho

7,600 0

Tin tham khảo