Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 11/06/2018
 

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 11/06/2018

Giá gạo nguyên liệu IR 504 vụ Hè Thu tại Sa Đéc ổn định

Chủng loại

Ghi chú

11/06/2018

+/-

Gạo NL IR 50404 – Sa Đéc

Tại kho

8,400

10

Tin tham khảo