Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 05/06/2018
 

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 05/06/2018

Giá gạo nguyên liệu IR 504 vụ Hè Thu tại Sa Đéc giảm

Chủng loại

Ghi chú

05/06/2018

+/-

Gạo NL IR 50404 – Sa Đéc

Tại kho

8,300

-75

Tin tham khảo