Giá gạo nguyên liệu IR 504 Kiên Giang ngày 31/05/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo nguyên liệu IR 504 Kiên Giang ngày 31/05/2017

Giá gạo nguyên liệu tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

31/5/2017

+/-

Gạo NL IR 50404 – Kiên Giang

Tại kho

6,350-6,450

0

Tin tham khảo