Giá gạo bán buôn Philippines ở mức 36,2 Peso/kg, giảm 16,5% so với mức đỉnh năm 2018 43,4 Peso/kg, xu hướng giá giảm do nguồn cung nhập khẩu của tư nhân đã tăng rất mạnh kể từ đầu năm 2019
 

Giá gạo bán buôn Philippines ở mức 36,2 Peso/kg, giảm 16,5% so với mức đỉnh năm 2018 43,4 Peso/kg, xu hướng giá giảm do nguồn cung nhập khẩu của tư nhân đã tăng rất mạnh kể từ đầu năm 2019

Giá gạo bán buôn chất lượng trung bình của Philippines nửa cuối tháng 4 ở mức 36.2 Peso/kg (tương đương 690 USD/tấn), giảm 16,5% so với mức đỉnh năm 2018 (43.4 Peso/kg tương đương 830 USD/tấn). Xu hướng giá giảm do nguồn cung nhập khẩu của tư nhân đã tăng rất mạnh kể từ đầu năm 2019.