Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 27/9/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 27/9/2017

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan giảm

Chủng loại

27/9/2017

+/-

5% tấm

387 -3

Tin tham khảo