Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 27/7/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 27/7/2017

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ổn định

Chủng loại

27/7/2017

+/-

5% tấm

388

0

Tin tham khảo