Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 26/9/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 26/9/2017

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan giảm

Chủng loại

26/9/2017

+/-

5% tấm

390 -5

Tin tham khảo