Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 26/06/2018
 

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 26/06/2018

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan giảm

Chủng loại

26/06/2018

+/-

5% tấm

388

0

Tin tham khảo